הנחיות לדפוס
כיוון הנייר צריך להיות מקביל לשדרת הספר
paper-dir-1.jpg

1

paper-dir-2.jpg

2

לפני שתיגשי להדפסה, עלייך לדעת שישנה משמעות גדולה לכיוון סיבי הנייר. נייר הוא משטח סיבי ולכן קיימת קשיחות שונה לאורכו ולרוחבו של גיליון הנייר. כאשר הנייר גמיש יותר לאורכו הוא מכונה בשפה המקצועית נייר בכיוון ארוך, וכאשר הנייר גמיש יותר לרוחבו, נייר בכיוון קצר. על מנת לאפשר דפדוף נוח, כדי שהספר יפתח ויסגר בצורה אופטימלית ויהיה חזק יותר, עלייך להקפיד שכיוון הנייר יהיה מקביל לשדרת הספר. על מנת לבדוק את כיוון הנייר נסי לכופף את הנייר לאורכו (תמונה מס' 1) ואז נסי לכופף אותו לרוחבו (תמונה מס' 2). שימי לב שבכיוון אחד הכיפוף יהיה רך ובכיוון השני תורגש התנגדות גדולה יותר של הנייר. הכיוון הרך, הוא כמובן כיוון הנייר הנכון לפתיחת הספר.

paper-dir-3.jpg

נייר בכיוון ארוך
הגמישות של הנייר היא
בכיוון הארוך של הדף

paper-dir-4.jpg

נייר בכיוון קצר
הגמישות של הנייר
היא בכיוון הקצר של הדף